Skatteinformation

24. januar 2018

Skatteinformation januar 2018

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

I publikationen kan du bl.a. læse om emnerne:

  • Reklame og repræsentation – fradrag og beskatning
  • Skub skatten af en ejendomsfortjeneste
  • Altid fradrag for løn
  • Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt!
  • Momsregistrering for udenlandske byggefirmaer
  • Momskompensation til velgørende foreninger
  • Nye love, højesteretsdomme og administrative afgørelser