Skatteinformation

31. januar 2016

Skatteinformation januar 2016

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

Emner:

  • Selvangivelsen 2015
  • Og så er der lige det med RETSSIKKERHED!
  • Kan vi trække fra eller skal vi aktivere?
  • Kan jeg stille sikkerhed i virksomhedsaktiver - eller skal jeg betale skat?
  • Udbytte til udenlandske aktionærer - skal der betales skat i Danmark?
  • Skal din virksomhed momsregistreres i udlandet?
  • Momsfri virksomhedsoverdragelse - er momsreguleringsforpligtelsen overdraget?
  • Nye love, domme og afgørelser