Skatteinformation

19. januar 2015

Skatteinformation januar 2015

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

Emner:

  • Selvangivelsen for 2014
  • Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?
  • Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?
  • Aktionærlån - kan et "gammelt" lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?
  • Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter
  • Forretningsdebitorer - hvornår kan kreditor fratrække tabet?
  • Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser
  • Moms af tilskud og fradragsret
  • Nye love, domme og afgørelser