Skatteinformation

30. januar 2014

Skatteinformation januar 2014

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

Emner:

  • Selvangivelsen for 2013
  • Funny Money i skattely
  • SKAT – hvornår indtræder der fuld dansk skattepligt?
  • Rette indkomstmodtager og betalingskorrektion
  • Moms eller momsfrihed ved salg af fast ejendom
  • Moms af grænseoverskridende tjenesteydelser
  • Godtgørelse af el- og energispareafgift
  • Nye love, domme og afgørelser