Skatteinformation

6. august 2018

Skatteinformation august 2018

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

I publikationen kan du bl.a. læse om emnerne:

  • Betaling én gang for alle – eller skal vi se tiden an?
  • Aktier og flytning til udlandet – skat af urealiseret avance
  • Bitcoins – er du spekulant?
  • Den momsmæssige behandling af udlæg
  • Moms i fonde, foreninger og selvejende intuitioner
  • Ny love, domme og afgørelser