FACIT vedrørende

22. november 2017

Moms ved salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt, dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.

Hent publikation under "Relaterede filer"

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter, og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med salg af fast ejendom.

 

Læs mere i publikationen om :

 • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
  • Momspligtige personer
   • Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse
   • Indtægter af en vis varig karakter
  • Tvangsauktionssalg
 • Salg af byggegrunde
  • Byggegrunde
  • Bebyggede grunde
  • Grunde med nedrivningsklare bygninger
  • Tidligere udlejede grunde
 • Salg af bygninger
  • Nyopførte bygninger
  • Til-/ombyggede bygninger
   • Væsentlig til-/ombygning
   • Til-/ombygningsarbejde
   • Ejerlejligheder
  • Tidligere udlejede bygninger
 • Salg af rettigheder over fast ejendom
 • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Momsfradragsret