Værdigrundlag

Vi er dedikeret til vores arbejde og ønsker, at vores rådgivning, revision og kundebetjening opleves professionelt og sker ud fra et menneskeligt og veldefineret værdigrundlag:

Vi skal kendes på, at vores rådgivning, service og arbejde tydeligt bærer præg af vores kvalitetsværdier:

  • Nærhed
  • Kvalitet
  • Effektivitet

Vi skal genkendes på en adfærd, opførsel og dialog, som afspejler værdierne:

  • Troværdighed
  • Tillid
  • Engagement

Nærhed er for os, at vi forstår og lytter til kundens behov og ønsker, og at vi er der, når der er brug for os. Vi kender kundens virksomhed og marked og bidrager med kvalificeret rådgivning, som imødekommer det ønskede og behovet.

Kvalitet betyder alt for os og den relation, vi ønsker med kunden. Vores fornemmeste opgave er at udføre vores revision og give rådgivning af høj kvalitet samt sikrer, at der er korrekt sammenhæng mellem prisen og den ydelse, vi giver. Vi tilstræber højest mulige kvalitet i vores arbejde ved at kende, overholde og bruge gældende love og vejledninger. Vores arbejde er løbende underkastet Revisortilsynets og RevisorGruppen Danmarks kvalitetskontrol.

Effektivitet er vores daglige målestok såvel internt som eksternt ude hos kunden. Vi leverer en ydelse, der passer til kundens behov og ønsker i såvel tid som omfang. Ifølge Revisorloven kræves en effektiv arbejdsgang, hvilket betyder, at vi leverer vores revision og rådgivning med omhu, nøjagtighed og den hastighed, som kan forsvares i forhold til opgavens karakter.

Troværdighed er for os altafgørende og opleves ved, at vi altid holder, hvad vi lover i alt, hvad vi gør. Vi arbejder seriøst og dedikeret med at bevare og fastholde vores omdømme som seriøse og velforberedte revisorer og rådgivere.

Tillid er for os at levere ydelser, som vi har forstand på, og hvor vi ved, at de bliver leveret af et team af dygtige og sympatiske mennesker, som er udvalgt og sammensat ud fra behov. Tillid er også et produkt af, at vi som revisorer og rådgivere er selvstændige og uafhængige samt underlagt den højest opnåelige grad af tavshedspligt.

Engagement er fællesnævneren for alle vores værdier. I dagligdagen er det også udtrykt i vores eget begreb Revisionær, hvor vi afstemmer nutiden med fremtiden og proaktivt, positivt og engageret arbejder for at være den bedste partner for vores kunder. Et begreb, som kombinerer det visionære og nære med vores faglige revision og rådgivning. Engagementet understøttes ligeledes af vores ønske om altid at tilbyde ajourført faglig viden på højeste niveau.