Samarbejdspartnere

Nationalt og internationalt samarbejde sikrer en god kvalitet og et højt serviceniveau.

RevisorGruppen Danmark

RevisorGruppen Danmark er et nationalt samarbejde mellem 22 danske statsautoriserede revisionsfirmaer. Samarbejdet omfatter 68 kontorsteder spredt ud over hele Danmark og beskæftiger i alt cirka 1.600 medarbejdere, hvoraf 260 er statsautoriserede revisorer.

RevisorGruppen Danmark står for kvalitetssikring, intern undervisning og udvikling af produkter og metoder.

PrimeGlobal

Samtidig er vi medlem af den internationale sammenslutning af uafhængige revisionsfirmaer - PrimeGlobal - og dermed i kontakt med hele verden.

Igennem PrimeGlobal sikrer vi kundernes adgang til eksperter i alle relevante lande kloden rundt.

På denne måde kan vores kunder skaffe den information og den rådgivning, som de konkret har brug for. Dette gælder, hvad enten de ønsker at sælge varer eller tjenesteydelser eller udføre byggeopgaver på et udenlandsk marked. Overvejelser om etablering i udlandet, eksempelvis i form af en dattervirksomhed, kræver ligeledes en del information og assistance, som vi sikrer adgang til.

Opgaver af revisionsmæssig og skattemæssig art, der kun kan løses i det pågældende udland, løses af vores forbindelse og os i fællesskab. Derved sikrer vi vores kunder den rigtige rådgivning.

Set fra den anden side af grænsen hjælper vi udenlandske virksomheder med at etablere sig i Danmark. Vi får ofte henvendelse om hjælp til at finde danske samarbejdspartnere til de udenlandske virksomheder, og vi kan her sørge for kontakt med vore danske kunder og kan bidrage til fortsat udvikling af kundens virksomhed.

Har du brug for assistance i et andet land, er du velkommen til at kontakte din ansvarlige revisor eller Martinsens internationale kontaktpartner statsautoriseret revisor Aage Brink Thomsen - abt@remove-memartinsen.dk - 20207441 eller 76952526