75 års solid erfaring

Et jubilæum, vi er stolte af!

I 1940 præsenterede Henry Martinsen det første regnskabsmæssige facit og etablerede dermed den spæde start af dét, vi i dag - 75 år og mange regnskaber senere - kender som Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Med årene er Martinsen blevet små og mellemstore virksomheders foretrukne revisor og rådgiver. Gennem tiden har specielt mange ejerledede virksomheder valgt os, hvilket indebærer, at vi har opbygget en unik erfaring, viden og kompetence om alle økonomiske aspekter af en ejerledet virksomhed. Mange virksomheder har gennem årtier og generationer holdt fast i Martinsen som samarbejdspartner. Et valg, som vi i al beskedenhed tror på baserer sig på tillid, viden og resultater, og det faktum, at vi faktisk oprigtigt interesserer os for de mennesker, vi arbejder for og med.

Med årene har vi været igennem en spændende udvikling, hvor vi aktivt har medvirket til branchens generelle udvikling. Martinsen var i starten af 90’erne direkte medinitiativtager til stiftelsen af RevisorGruppen Danmark (RGD), der i dag er Danmarks største revisornetværk. RGD sikrer kvaliteten af medlemmerne og dermed vores kvalitetsstyring og efteruddannelse. Vi føler, at vi – trods alderen – har formået at følge med tiden, og at vi i dag fremstår som en dynamisk virksomhed, hvor et solidt værdigrundlag krydret med masser af arbejdsglæde og faglig dygtighed holder liv i en 75 år ung og vital arbejdsplads.

Med kontorer i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus og over 200 revisorer og servicemedarbejdere, heraf 30 statsautoriserede, er vi nået meget langt siden 1940. Vi er derfor stolte over, at  Martinsen version 2015 kan fejre 75 års jubilæet.

An anniversary to be proud of

In 1940 Henry Martinsen presented his first audit opinion and took the first fragile steps towards what we now – 75 years and many accounts later – know as  Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Over the years  Martinsen has become the preferred accountant and advisor of small and medium size clients. Especially owner driven businesses have chosen Martinsen over the years which means that we have built up unique experience, knowledge and skills within all economic aspects of this type of company. Many clients have kept Martinsen as a trusted business partner throughout decades, generations and times of change in their businesses. We believe that the choice of Martinsen is based on trust, knowledge and a sincere interest in the people for and with whom we work.

We have gone through a fantastic development involving having actively contributed to the general development in our industry. Martinsen was one of the founders of the Danish network RevisorGruppen Danmark (RGD) that is today the biggest Danish independent Accounting Network. RGD ensures the quality of our client work, our quality system and retraining. Along with this we have become members of PrimeGlobal with the aim of being able to service our clients in their ambition to work globally. We feel that we  – in spite of our age – have succeded in keeping our youth and staying a dynamic and committed firm where solid core values seasoned with lots of worklife balance and professionel skills give life to a 75 year young and vital business.

With offices in Esbjerg, Grindsted, Kolding, Copenhagen, Skjern, Toerring, Vejen, Vejle, Aarhus and over 200 accountants and service staffof which 30 are state authorized we have come a long way since1940. We are therefore proud that  Martinsen version 2015 can celebrate its 75 years’ anniversary.