Nyhedsarkiv

Her finder du vores samling af arkiverede, korte nyheder.

Du kan abonnere på aktuelle nyheder - klik her

18. december 2012

Restskat og overskydende skat 2012

Undgå at betale renter af restskat

11. december 2012

Revision i mindre virksomheder

Lempelse af revisionspligten

10. december 2012

Gulpladebiler og dagsbeviser

Privat anvendelse af fuldt erhvervsmæssig gulpladebil

27. november 2012

Befordringsfradraget stiger lidt

2013-satserne er offentliggjort

19. november 2012

Digital betaling

Byttehandler, modregning og checks

12. november 2012

Årets julegave til medarbejderne

Hvornår er julegaven skattefri?

7. november 2012

Nye regler for elektroniske fakturaer

Virkning fra 1. januar 2013

31. oktober 2012

Betaling af acontoskat

Anden rate af acontoskat for selskaber skal snart betales

26. oktober 2012

Udenlandsk arbejdskraft

Reglerne om arbejdsudleje er ændret

16. oktober 2012

Gulpladebiler

Firmanavn og CVR-nummer

10. oktober 2012

Faktura på 10.000 kr. eller mere

Krav om digital betaling og indberetning

5. oktober 2012

Rejse- og kørselsgodtgørelse - skærpede regler

Omfatter aftaler, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012

2. oktober 2012

Beskatning af aktionærlån

Overblik over de nye regler

20. september 2012

Fri bolig - nye regler

Fra 1. januar 2013 indføres der nye regler for beskatning af fri helårsbolig

17. september 2012

Miljøtillæg ved beskatning af fri bil

Fejl i eksempel fra SKAT

28. august 2012

Underskudsfremførsel

Begrænsninger i modregning af underskud

15. august 2012

Skattereformen - lovforslag

Lovforslagene blev fremsat den 14. august 2012

14. august 2012

Skatteinformation august 2012

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

23. juli 2012

Solcelleanlæg - med håndværkerfradrag

Metodevalg afgør fradragsmulighed

9. juli 2012

It-nedbrud!

Der bør regnes på, hvad et nedbrud koster

28. juni 2012

Skattereformen er en realitet

Sådan blev hovedindholdet

18. juni 2012

Håndværkerfradrag - betalingsfrister

Mulighed fra fradrag i 2011 selvom regningen er betalt i 2012

14. juni 2012

Selvangivelse og restskat

Fristen for aflevering af selvangivelsen og indbetaling af restskat nærmer sig

31. maj 2012

Skattereformen

Regeringen har fremlagt "Danmark i arbejde - skattereform"

29. maj 2012

SKAT ændrer praksis

Moms på byggegrunde - nyt styresignal

22. maj 2012

Indsendelse af årsrapport

Tiden nærmer sig!

16. maj 2012

Formidling af ferieboliger

Hvordan skal momsen afregnes?

14. maj 2012

Smartphones og sikkerhed

Virksomheder bør forholde sig til mobilsikkerhed

9. maj 2012

Sort arbejde

Lovforslag om indsats mod sort arbejde

7. maj 2012

BoligJob-ordningen

Så kom lovforslaget

2. maj 2012

Lovforslag om selskabsbeskatning

Overblik over de væsentligste nyskabelser

27. april 2012

Salg af udlejet lejlighed

Salg fra selskab til hovedanpartshaver - men til hvilken pris?

16. april 2012

Sundhedsforsikringer

Hvordan er det nu lige med skatten?

4. april 2012

Beskatning af vedvarende energi anlæg (VE-anlæg)

Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder i VE-anlæg (vedvarende energi), herunder solcelleanlæg og vindmøller.

3. april 2012

Delvis fri telefon

Beskatning af fri telefon og egenbetaling

29. marts 2012

Varevogne

Momsfradrag og privatbenyttelsesafgift

19. marts 2012

Arbejde i udlandet

Mulighed for nedslag i skatten - men husk 42-dages-reglen!

13. marts 2012

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakt eller leje af arbejdskraft?

5. marts 2012

Håndværkerfradrag i 2011

... selv om regningen først er betalt i 2012

28. februar 2012

Lovligt eller ulovligt?

Hvor går grænsen for lovlige lån til kapitalejere og ledelse?

15. februar 2012

Ulovligt aktionærlån

Ny dom bekræfter mangeårig praksis

8. februar 2012

Acontoskat - selskaber

Vi giver et overblik over regler og muligheder

1. februar 2012

Servicefradrag - nu er der åbnet for indberetning til årsopgørelsen!

Læs mere om indberetning til SKAT via TastSelv

31. januar 2012

Skatteinformation januar 2012

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

24. januar 2012

Moms på byggegrunde

Privatpersoners momspligt ved salg af byggegrunde

20. januar 2012

Dokumentation af it-systemer

Virksomheder er generelt sårbare over for ændringer i it-systemer

11. januar 2012

Multimedieskatten er afskaffet - og hvad så?

Vi opsummerer reglerne her

8. januar 2012

Ændringer i afgiftslovgivningen

En række afgiftssatser er ændret

21. december 2011

Restskat 2011

Renter, procenttillæg og tidsfrister

14. december 2011

Nye satser for befordringsfradrag i 2012

Skatterådet har fastsat de nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse

12. december 2011

Indberetning af servicefradrag

Vejen til servicefradraget går over TastSelv

5. december 2011

Beskatning af fri bil

Hvornår er bilen specialindrettet?

24. november 2011

Lovforslag - skat

Vi omtaler de væsentligste ændringer i hovedtræk her

18. november 2011

Frit sommerhus

En dyr løsning for hovedaktionærer

11. november 2011

Multimedieskatten afskaffes

I stedet indføres beskatning af fri telefon - hvilken betydning får det?

3. november 2011

Årets julegave - et oplevelsesbevis?

Ny afgørelse fra Skatterådet

31. oktober 2011

Afskaffelse af servicefradraget

Nyt tilskud til energirenovering på vej

18. oktober 2011

Beskatning af privat kørsel i specialindrettet bil

Ny kendelse fra Landsskatteretten

7. oktober 2011

Arbejdsudleje og rejseregler

Valg mellem beskatningsformer

28. september 2011

Momsfradrag - rådgiverydelser

Vanskeligt at opnå momsfradrag på rådgiverudgifter ved salg af kapitalandele

22. september 2011

Ferieportal og elbiler

Skattepligtige personalegoder og skattefrihed på grund af bagatelgrænsen

8. september 2011

Svømning, fitness og skat

Skattefrie eller skattepligtige personalegoder?

30. august 2011

Pas på med "private" udlån!

Udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

10. august 2011

Servicefradrag

Hvilke udgifter berettiger til fradraget?

9. august 2011

Skatteinformation august 2011

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

28. juni 2011

Personaleforeninger

- med tilskud fra arbejdsgiver

23. juni 2011

Godtgørelse af elafgift

Folketinget har vedtaget en række lempelser og ændringer

20. juni 2011

Hvornår er rejsegodtgørelsen skattefri?

Ny dom statuerer skattepligt

10. juni 2011

Selvangivelsesfristen forlænget

Pressemeddelelse fra SKAT

1. juni 2011

Ipad og multimediebeskatning

Nyt bindende svar fra Skatterådet

27. maj 2011

Lovforslag om servicefradrag

Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

24. maj 2011

Kostrådgivning

Hvornår er kostrådgivning momsfri?

16. maj 2011

Kunst og skat

Udlodning af kunst fra kunstforening på arbejdspladsen

9. maj 2011

Leasingbil

Beskatningsgrundlag for fri bil ved leasing

3. maj 2011

EU-salgsangivelse

Nye angivelsesregler fra 1. juli 2011

18. april 2011

Digitale regnskaber

Årsrapporten skal snart indsendes digitalt

14. april 2011

Skattefri avis

Er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri?

11. april 2011

Revision eller ej?

En kort beskrivelse af reglerne og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

4. april 2011

Sved på panden

- og skat på arbejdsgiverbetalt motion

1. april 2011

Hotelregninger

Hvornår er der momsfradrag?

29. marts 2011

Martinsen styrker sit internationale revisorsamarbejde

De tre internationale revisorsamarbejder, IGAF Worldwide, Polaris International og Fidunion International fusionerer under navnet “IGAF Polaris”.

22. marts 2011

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Julegaver, smågaver og sponsorbilletter

14. marts 2011

Jubilæumsgave

Skattefri eller skattepligtig?

10. marts 2011

Optikere og øjenlæger

Momspligt

7. marts 2011

Egen virksomhed?

Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto

5. marts 2011

Undersøgelse af ulovlige aktionærlån

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT fortsætter undersøgelser

1. marts 2011

Frokostordning

Skattefrihed for delvis arbejdsgiverbetalt frokost

24. februar 2011

Acontoskat

- og frivillig indbetaling af restskat

22. februar 2011

Listesystemet

Det nye system "EU-salg uden moms" udskydes muligvis

15. februar 2011

Skatteinformation januar 2011

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

8. februar 2011

Delregistrering efter momsloven

SKAT skærper praksis

4. februar 2011

Arbejdsgiverbetalt motionsløb

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiverens betaling for medarbejdernes deltagelse i motionsløb er et skattefrit personalegode

24. januar 2011

Messer og konferencer i EU-lande

Nye momsregler fra 2011

19. januar 2011

Momsfradrag for hotel og restauration

Forhøjet fradrag for hotelovernatninger

10. januar 2011

Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse

Krav til afregningsbilag

5. januar 2011

Nye satser for befordringsfradrag i 2011

2011-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse

17. december 2010

Restskat 2010

Renter og procenttillæg

8. december 2010

Boafgift og gaveafgift

 - vedrørende udenlandske ejendomme

5. december 2010

Grænsehandel med varige forbrugsgoder

SKAT skærper tonen

18. november 2010

Tandforsikring og bruttotrækordning

Hvornår opnås der en skattebesparelse?

15. november 2010

Franske og spanske ejendomme

Mulighed for nedsættelse af dansk ejendomsværdiskat

11. november 2010

Andelsboligforeningers momspligt og lønsumsafgiftspligt

Ny praksis - og mulighed for tilbagebetaling

1. november 2010

Større fradrag

Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

25. oktober 2010

Bruttotrækordning

- for midlertidigt ansatte

22. oktober 2010

Vagtlægeordning på arbejdspladsen

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt vagtlægeordning

19. oktober 2010

Acontoskat for selskaber - og restskat

Hvornår kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat?

11. oktober 2010

Kantinemoms - genoptagelse

Momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden

10. oktober 2010

Skærpede regler

Reglerne for registrering i "RUT" skærpes!

4. oktober 2010

Moms af applikationer til mobiltelefoner

Bindende svar fra Skatterådet

13. september 2010

Fri helårsbolig

Sådan fastsættes den skattemæssige værdi

6. september 2010

Julegaver til medarbejdere

Skattepligtig eller skattefri?

27. august 2010

Multimedier

Ægtefæller og multimediebeskatning

20. august 2010

Beskatning af fri avis

Bagatelgrænse og indberetningspligt

13. august 2010

Skatteinformation august 2010

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

10. august 2010

Tab på debitorer

Lempelse af momspraksis

29. juni 2010

Selvangivelsesfrist

SKAT har udsendt en pressemeddelelse om udskydelse af selvangivelsesfristen til den 8. juli - men pas på!

8. juni 2010

Beskatning af kursgevinster

Personer beskattes af kursgevinster på obligationer

28. maj 2010

GenopretningsPakken

Skatteministeren fremsætter lovforslag

27. maj 2010

Fri bolig

Bindende svar om værdiansættelse af fri helårsbolig

17. maj 2010

Kantineordninger - gældende satser

Satserne på henholdsvis 15 og 20 kr. kan anvendes i flere situationer

3. maj 2010

Skattefri kørselsgodtgørelse

Strenge dokumentationskrav ved godtgørelse til hovedanpartshaver

28. april 2010

Forældrelejligheder

Praksis omkring salgspris

23. marts 2010

Kantineordninger

Nye retningslinjer fra SKAT

17. marts 2010

Grønne regnskaber

Grønne regnskaber overdrages til Miljøstyrelsen

16. marts 2010

Sommerhusudlejning

Lovforslag varsler større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

16. marts 2010

Etableringskonto og iværksætterkonto

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

5. marts 2010

Valg af virksomhedsform

Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?

2. marts 2010

Selskabsloven

Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov i kraft, er offentliggjort

23. februar 2010

Fondsrådets regnskabskontrol 2009

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

5. februar 2010

Selvpensioneringskonti

Nye muligheder for udbetaling af indestående

2. februar 2010

Skattefrie kursgevinster

Lovforslag varsler nye tider for beskatning af kursgevinster på obligationer

21. januar 2010

Skatteinformation januar 2010

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

18. januar 2010

Firmabil og skat

Beskatningsgrundlaget for firmabiler

6. januar 2010

Restskat og overskydende skat

Indkomståret 2009

9. december 2009

Indbetaling af restskat for 2009

Nye regler for indbetaling af restskat

16. november 2009

Befordringsfradraget uændret i 2010

2010-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse er offentliggjort

27. oktober 2009

Forskelsbehandlingsloven

Alder er ikke gyldig fyringsgrund

1. oktober 2009

Årets julegave

Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri?

21. september 2009

2008-redegørelsen fra Revisortilsynet

Den seneste redegørelse fra Revisortilsynet kan læses her

11. september 2009

Kursgevinster og -tab

Vi opsummerer reglerne på området

14. august 2009

Aktionær- og ledelseslån

Uændret skattemæssig håndtering af ulovlige aktionærlån

20. juli 2009

Næringsbrev

Nyt fælles næringsbrev til alle fødevarevirksomheder

8. juli 2009

Mindsterenten 2. halvår 2009

Mindsterenten er fastsat til 2 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2009.

12. juni 2009

Partnerselskaber

En overset, men interessant selskabsform

11. juni 2009

SP-overvejelser

Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning

20. maj 2009

Udbetaling af SP

Lovforslaget er vedtaget

3. maj 2009

Afkast af aktier

Skattereglerne for afkast af aktier og anparter bliver strammet

1. maj 2009

Ingen forhåndserindringer

Der udsendes ikke længere erindringsbreve fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

29. april 2009

Forårspakken

Der er fremsat lovforslag om ændringer på skatteområdet

24. april 2009

Tilbagebetaling af moms i udlandet

Fristen er 30. juni 2009. Nye regler på vej!

17. april 2009

Investeringsejendomme

Notat om værdiansættelse af ejendomme

31. marts 2009

Ny selskabslov på vej

Lovforslaget er nu fremsat

19. marts 2009

Gulpladebiler op til 4 ton

Lempeligere regler fra og med 13. marts 2009

17. marts 2009

SKATs indsatsplan 2009

De planlagte kontroller af selvangivelserne for indkomståret 2008

14. marts 2009

Fondsrådets regnskabskontrol 2008

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

12. marts 2009

SP-bidrag

Udbetaling af SP-opsparing i 2009

10. marts 2009

Martinsen byder Juul & Partnere velkommen

Pressemeddelse vedrørende fusion med Juul & Partnere

24. februar 2009

Betalingsfrister - små virksomheder

Virksomheder, der betaler moms halvårligt, får nu forlænget angivelses- og betalingsfristen

20. februar 2009

Nye betalingsfrister

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og moms

19. januar 2009

Medarbejderobligationer - afgiftsberegning

Vejledning fra SKAT

5. januar 2009

Acontoskatteordningen 2009

Nye rentesatser efter selskabsskatteloven

18. december 2008

Redegørelse for samfundsansvar

Fremover skal de største danske virksomheder redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport

28. november 2008

Modernisering af selskabslovgivningen

Forventning om væsentlige ændringer til selskabslovgivningen

19. november 2008

Befordringsfradraget stiger i 2009

2009-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse er offentliggjort

14. november 2008

Slut med forhåndserindringer

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender ikke længere erindringsbreve til virksomheder

7. november 2008

Kantinemoms

Nye regler for kantineordninger

25. september 2008

Større julegaver?

Beskatning af gaver fra arbejdsgiveren

24. september 2008

Elektronisk momsangivelse

Alle virksomheder skal til tasterne

12. september 2008

Ansættelsesbevis

Virksomheder skal have styr på ansættelseskontrakterne

28. august 2008

Redegørelse fra Revisortilsynet

Revisortilsynets redegørelse for 2007 er nu offentliggjort

26. august 2008

Frankrig og Spanien

Opsigelse af dobbeltbeskatnings-
overenskomster

18. juli 2008

Mindsterenten 2. halvår 2008

Mindsterenten er fastsat til 4 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2008

19. juni 2008

Uændret befordringsfradrag

Skatterådet har besluttet ikke at ændre satserne

10. juni 2008

Ændringer til årsregnskabsloven

Endnu en justering af årsregnskabsloven er vedtaget - herunder nye størrelsesgrænser for regnskabsklasserne

21. maj 2008

Udenlandske ejendomme

Bindende svar fra Skatterådet betyder ny praksis for beregning af ejendomsværdiskat

20. maj 2008

Medarbejdere udstationeret i Danmark

Nye regler for udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark

16. maj 2008

Repræsentationsudgifter

Udenlandske forretningsforbindelser

28. april 2008

Gaver

Ny pjece fra SKAT

16. april 2008

Nyt om gulpladebiler

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om at ændre reglerne for gulpladebiler

10. marts 2008

Begunstigelser i pensions- og forsikringsordninger

Ugifte samlevende bliver fremover automatisk "nærmeste pårørende" på hinandens pensioner og forsikringer

5. marts 2008

Er du IT-sikker?

Det er nødvendigt at styre IT-anvendelsen

3. marts 2008

Restskat for 2007

Fordelagtigt at betale restskat over 40.000 kr. senest den 17. marts 2008

1. marts 2008

Bruttotrækordninger

Mange muligheder, men der er visse grænser ...

8. februar 2008

Er du selvstændigt erhvervsdrivende?

Ny vejledning fra SKAT

31. januar 2008

Skatteinformation august 2008

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

31. januar 2008

Skatteinformation januar 2008

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

18. januar 2008

Incitamentsaflønning

Ny vejledning fra Komitéen for god Selskabsledelse

26. december 2007

Rentesatser og kapitaliseringsfaktorer

De nye satser er nu offentliggjort

20. december 2007

Restskat over 40.000 kr.

Betaling af restskat for 2007

19. december 2007

Forslag til ny revisorlov

Høringsfristen er 21. januar 2008

5. december 2007

Ny Statsautoriseret revisor

Lene Brødsgaard har bestået eksamen som Statsautoriseret revisor.

5. december 2007

Julegaver

Beskatning af julegave fra arbejdsgiver

23. november 2007

Nye branchekoder

Alle danske virksomheder får pr. 1. januar 2008 nye branchekoder

21. november 2007

Befordringsfradraget stiger

Nye satser for 2008 er vedtaget

14. november 2007

Regnskabskontrol 2007

Seneste afgørelser truffet af Fondsrådet

30. oktober 2007

Piloter og kabinepersonale

Genoptagelse af skatteansættelser når der er anvendt ID-billetter

19. oktober 2007

Skatteprocenter i 2008

Her finder du din nye kommuneskat

9. september 2007

Revisortilsynets redegørelse

2006-redegørelsen er netop offentliggjort

23. august 2007

Idrætsledere og medhjælpere

Højere satser for skattefrie godtgørelser

14. august 2007

Kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen i medfør af virksomhedsskattelovens § 9 er for indkomståret 2007 fastsat til 4 %.

13. august 2007

Skatteinformation august 2007

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

3. juli 2007

Mindsterenten

Mindsterenten er fastsat til 4 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2007

2. juli 2007

Pensionsbeskatning

Rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning

18. juni 2007

Skatteindgreb

CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

15. juni 2007

Børsnoterede virksomheder

Opdateret delårsrapportbekendtgørelse

14. juni 2007

Ny forældelseslov vedtaget

Folketinget vedtog lovforslaget i uændret form

31. maj 2007

Røgfri miljøer

Ny lov om rygeforbud er vedtaget

25. maj 2007

Skatterådet

Årsberetningen fra Skatterådet er netop udgivet

25. maj 2007

Velgørende foreninger

Ansøgning om momskompensation én gang årligt

23. maj 2007

Opkrævning via én skattekonto

Forenklet administration af betalinger til og fra told- og skatteforvaltningen

2. maj 2007

Nettoomsætning

Hvordan defineres nettoomsætning?

16. april 2007

Forældrekøb

Når forældre køber, udlejer og sælger lejlighed til deres barn

4. april 2007

Aftale om selskabsbeskatning

Der er indgået aftale om en robust og konkurrencedygtig selskabsbeskatning

2. april 2007

Aktionærlån

Revisors undersøgelsespligt og konsekvenser for selskabet og ledelsen

21. marts 2007

Ny forældelseslov på vej

Der er fremsat lovforslag om forældelse af fordringer

19. marts 2007

Aktieavancer

Ny pjece fra SKAT

13. marts 2007

Husk restskatten!

Betal restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2007

8. marts 2007

Værdi af fri bil - beregningsgrundlag

Landsskatteretten har ændret en tidligere afsagt kendelse

5. februar 2007

Skatteinformation januar 2007

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

1. februar 2007

Boligselskabers juridiske status

Moms og lønsumsafgift for boligselskaber - ny dom på området

24. januar 2007

Årsrapporten 2006

Årsregnskabsloven - særlige forhold og indsendelsesfrister

23. januar 2007

Nye satser

De nye satser for selskabsskat mv. er nu offentliggjort

2. januar 2007

Fondsrådets regnskabskontrol

Oversigt over overtrædelser af regnskabslovgivningen

Christian Møller Nielsen og Brian Christensen
1. januar 2007

CMN Revision i Tørring bliver til H. Martinsen

Med virkning fra 1. januar 2007 slår CMN Revision A/S Registreret Revisionsselskab sig sammen med H. Martinsen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Vejle.

20. december 2006

Mindsterenten 1. halvår 2007

Mindsterenten er fastsat til 3% p.a. fra 1. januar - 30. juni 2007

20. december 2006

Ny revisionspåtegning

2006-årsrapporterne vil være forsynet med en mere omfattende revisionspåtegning

18. december 2006

Pendlere fra udkantskommuner

Ordningen med forhøjet befordringsfradrag er forlænget

7. december 2006

Befordringssatser 2007

Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2007

15. november 2006

Årsopgørelser

Man kan ikke længere forvente årsopgørelser fra arbejdsgivere, banker, pensionsselskaber m.fl.

14. november 2006

Landsskatteretten underkender SKAT

Landsskatteretten har i flere sager afgjort, at en boligorganisation skal anses som én juridisk enhed

13. november 2006

Investeringsbeviser

De nye aktieavanceskatteregler betyder, at alle investeringsbeviser fremover er enten realisationsbeskattede eller lagerbeskattede

17. oktober 2006

Kommuneskatter

Her finder du din nye kommuneskat for 2007

17. oktober 2006

Revisorkommissionens nye betænkning

Revisorkommissionen har afgivet betænkning - Revisorlovgivning i internationalt perspektiv

31. august 2006

Gavekort og moms

Skatterådet har bekræftet, at der ikke skal beregnes salgsmoms ved udstedelsen af et gavekort

29. august 2006

Nye beløbsgrænser

Beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2007 er offentliggjort

16. august 2006

IFRS-pause

Pressemeddelelse fra IASB orienterer om "time-out" i strømmen af nye og ændrede regnskabsstandarder

12. august 2006

Skatteinformation august 2006

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

12. juli 2006

Mindsterente og kapitalafkastsats

De nye satser er offentliggjort

5. juli 2006

Forbedring kontra vedligeholdelse

Dom fra Vestre Landsret kan medvirke til at klarlægge praksis

30. juni 2006

Grænsehandel

Skatterådet har afgivet en række bindende svar vedrørende grænsehandel

26. maj 2006

Sikkerhedsstillelse

Landsskatteretskendelse om fikseret vederlag i forbindelse med selvskyldnerkaution

19. maj 2006

Revisortilsynet

Den årlige redegørelse er netop udgivet

11. maj 2006

Beskatning af ferieboliger

Overblik over reglerne for beskatning ved drift og salg af ferieboliger

24. marts 2006

Revision eller ej

Revisionspligten for de mindste selskaber forsvinder

22. marts 2006

Forenklede regnskabsregler

Folketinget har den 21. marts 2006 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven og bogføringsloven

9. marts 2006

Præsentation af årsrapporten

Offentliggørelse af dele af årsrapporten på en cd eller med henvisning til en hjemmeside

7. marts 2006

Udenlandsk firmabil

Lovforslag lægger op til afgiftsfri benyttelse af udenlandsk firmabil i Danmark

25. januar 2006

Skatteinformation januar 2006

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

4. januar 2006

Kapitaliseringsfaktorer

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer

12. december 2005

Restskat

Planlæg indbetaling af personlig restskat for indkomståret 2005 og undgå procenttillæg

4. december 2005

Virksomhedspant

En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant

21. november 2005

Forenklinger og lempelser

Økonomi- og Erhvervsministeren har fremsat to lovforslag, hvis primære formål er forenklinger og lempelser af virksomhedernes administrative byrder

9. november 2005

Befordringssatser 2006

Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2006

24. oktober 2005

Investering af pensionsmidler

Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier

10. august 2005

Skatteinformation august 2005

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

9. august 2005

Høringsforslag om forenklinger

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven

11. juli 2005

Revisorerklæringer

Fortrykte revisorerklæringer må ofte tilrettes for at overholde

lovgivning og standarder

24. juni 2005

Revisortilsynet

Revisortilsynet har afgivet sin første offentlige beretning

9. juni 2005

Medarbejderobligationer

Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger

26. maj 2005

Pensionsmidler

Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier

14. maj 2005

Moms på lægeerklæringer

Den momsmæssige behandling afhænger af hovedformålet med ydelsen

9. maj 2005

Indsendelse af årsrapporten

Overblik over reglerne om indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

4. maj 2005

Det er dyrt at skylde

Ny pjece fra ToldSkat om renter og gebyrer

18. april 2005

Fri bil

Et kort overblik over beskatningen af fri bil, som relativt ofte giver anledning til spørgsmål og problemer

10. marts 2005

Skattefri rejsegodtgørelse

Reglerne er grundlæggende ret enkle, men i praksis opstår der ofte tvivl om, hvorvidt der er tale om en rejse, der berettiger til skattefri rejsegodtgørelse

25. februar 2005

Flytning til Tyrkiet

Frankrig har i en årrække været det foretrukne land for danske udlandspensionister. Nu er der kommet fokus på Tyrkiet.

15. februar 2005

Momsfradrag

Der er tre grundlæggende betingelser for momsfradrag

7. februar 2005

Selvangivelsen 2004

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen.

2. februar 2005

Skatteinformation januar 2005

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser

18. januar 2005

Folketingsvalg

Fremsatte lovforslag bortfalder som følge af folketingsvalget

15. januar 2005

IFRS-bekendtgørelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder

7. januar 2005

Bidrag til Asien

Fradrag for bidrag til hjælpearbejde

29. december 2004

Kapitaliseringsfaktorer

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer

27. december 2004

Pensionsordninger

Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet

1. december 2004

Pressemeddelelse

Ingen udflagning af jobs i revisorbranchen ?

22. november 2004

Befordringssatser 2005

Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2005

3. november 2004

Acontoskat for selskaber

Det har i nogle år været meget fordelagtigt for selskaber bevidst at betale for meget i acontoskat, men nu er rentesatserne blevet nedsat.

29. oktober 2004

Skattefri brobizz

Arbejdsgiverbetalt brobizz er skattefri for den ansatte

20. oktober 2004

Ekstraordinært udbytte

Siden 1. juli 2004 har danske aktie- og anpartsselskaber haft mulighed

for at udlodde ekstraordinært udbytte

7. september 2004

De nye EU-lande

En kort gennemgang af beskatning, sociale bidrag og moms i de nye EU-lande

16. august 2004

Udviklingstendenser

Foråret har budt på en lang række lovændringer. Lovmøllen fortsætter også efter sommerferien, og de fleste nye lovforslag kommer til at dreje sig om forenklinger. Yderligere skattelettelser skal vi nok ikke forvente på denne side af et folketingsvalg.

16. august 2004

August 2004

Publikation om nyheder og udviklingstendenser indenfor skatte- og afgiftsområdet

2. juli 2004

Pensionsbeskatning - nye fradragsregler

Nye regler om fradrag for indbetaling på pensionsordninger

25. juni 2004

Klar besked om skat

Også selskaber og hovedaktionærer kan nu få svar på skattespørgsmål i løbet af en måneds tid

22. juni 2004

Refusion af udenlandsk moms

Fristen for ansøgning om momsrefusion af udgifter i andre EU-lande for 2003 udløber den 30. juni 2004

17. juni 2004

Ny offentlig partner

Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

11. juni 2004

Gavefradrag

Forhøjelse af maksimumfradraget for gaver til almenvelgørende foreninger

19. maj 2004

Fællesregistrering

En lovændring betyder udvidet adgang til fællesregistrering efter momsloven

3. maj 2004

Skattelettelser

Regeringens "Forårspakke" om fremskyndelse af skattelettelser mv. er vedtaget

23. april 2004

Rådgiveromkostninger

Landsskatteretten har afgjort, at der er momsfradragsret for rådgiveromkostninger ved omdannelse af en momspligtig virksomhed

13. april 2004

Energiafgifter

Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring af energiafgiftslovgivningen. De mest markante ændringer i lovforslaget vil berøre afgifterne på gas og naturgas, olieprodukter, kul, elektricitet og kuldioxid (CO2).

8. april 2004

Skattekort

Nye skattekort til alle som følge af ekstraordinær forskudsregistrering

25. marts 2004

Modernisering af selskabslovene

Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget

27. februar 2004

Ejerlejlighedsforeninger

Beskatning af ejerlejlighedsforeninger og deres medlemmer

16. februar 2004

Skattefri rejsegodtgørelse

Arbejdsgivere kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse. Artiklen omhandler betingelserne herfor.

10. februar 2004

Energiafgifter

Artiklen giver en kort gennemgang af reglerne om godtgørelse af energiafgifter og afgifter på ledningsført vand

4. februar 2004

Årsregnskabsloven

Ændringerne til årsregnskabsloven er vedtaget

29. januar 2004

Udviklingstendenser

Trods skattestop er der masser af lovændringer på vej. Langt de fleste kommer til at dreje sig om forenklinger. Yderligere skattelettelser skal vi nok ikke forvente på denne side af et folketingsvalg.

28. januar 2004

Januar 2004

Publikation om nyheder og udviklingstendenser indenfor skatte- og afgiftsområdet

27. januar 2004

Selvangivelsen 2003

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen.

12. januar 2004

Kapitaliseringsfaktorer

Ligningsrådet har vedtaget nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter

28. december 2003

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Publikation, der beskriver udvalgte pensionsordninger

9. december 2003

Nye faktureringsregler

Den nye momsbekendtgørelse med de ny fakturaregler er nu offentliggjort

27. november 2003

Fri telefon

Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse

19. november 2003

Befordringssatser 2004

Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2004

14. november 2003

Årsregnskabsloven

Den 12. november fremsatte økonomi- og erhvervsministeren forslag til ændring af årsregnskabsloven.

11. november 2003

Skatteaftale mellem Danmark og Sverige

De respektive skatteministre i Danmark og Sverige har indgået en aftale om ændring af beskatningsretten for privatansatte lønmodtagere, der bor i det ene land og for det meste arbejder i det andet land

21. oktober 2003

Pension i Frankrig

Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig

15. oktober 2003

Generationsskifte nye muligheder

Nye muligheder for optagelse af medarbejdere og andre som medejere

9. oktober 2003

Folketingets åbning

I forlængelse af Folketingets åbning den 7. oktober 2003 omtales den del af statsministerens redegørelse, der vedrører skatte- og afgiftsområdet.

7. oktober 2003

Tab på aktier

Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi

1. oktober 2003

Ændring af årsregnskabsloven

Den første ændring af årsregnskabsloven af 2001 er formentlig lige på trapperne

16. september 2003

EU-pakken

Mulige ændringer i dansk skattelovgivning som følge af EU-rettens regler om den fri etableringsret og arbejdskraftens fri bevægelighed

27. august 2003

Virksomhedsordningen og bilen

Er det mest fordelagtigt at placere bilen i eller uden for virksomhedsordningen? Læs her om konsekvenserne af de forskellige alternativer.

19. august 2003

Frynsegoder

Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder

11. august 2003

August 2003

Publikation om nyheder og udviklingstendenser indenfor skatte- og afgiftsområdet

8. august 2003

Udviklingstendenser

Lovgivningen indenfor skatteområdet er ikke gået i stå. I den nærmeste fremtid forventer vi en forholdsvis stabil udvikling, hvor fokus vil ligge på forenklinger og mindre justeringer.

6. august 2003

Ejendom i Spanien

En gennemgang af de generelle beskatningsprincipper for køb og salg af fast ejendom i Spanien.

21. juli 2003

Kapitalafkastsats

Satsen for 2003 er beregnet til 5%

10. juli 2003

Praksisændring

Skatteministeriets departement har præciseret reglerne om arbejdsgiverbetalt datakommunikation

1. juli 2003

Genoptagelsesfrister

Kortere genoptagelsesfrister af skatte- og afgiftsansættelsen

30. juni 2003

Mindsterenten 2. halvår 2003

Mindsterenten er fastsat til 2% fra 1. juli til 31. december 2003

22. juni 2003

Fokus på frie goder

Kort gennemgang af reglerne omkring beskatning af fri bolig, kost og logi

2. juni 2003

Refusion af udenlandsk moms

Fristen for ansøgning om refusion af moms der vedrører 2002 er 30. juni 2003

20. maj 2003

Kapitaliseringsfaktorer

Ligningsrådet har vedtaget nye kursfaktorer for unoterede aktier og anparter

30. april 2003

Nye fristregler

Kortere frist for skattemyndighederne til at ændre selvangivelsen for lønmodtagere

23. april 2003

Forslag til ny revisorlov vedtaget

Folketinget har den 22. april 2003 vedtaget lovforslag til Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer

10. april 2003

Nye regnskabsvejledninger

FSR's regnskabstekniske udvalg har udsendt to nye regnskabsvejledninger

2. april 2003

Erklæringer fra revisorer

Nye formuleringer af revisionspåtegninger og erklæringer på personlige regnskaber

26. marts 2003

Renteloven

På baggrund af et EU-direktiv fra 2000 blev der i 2002 foretaget en række ændringer af renteloven, som alt i alt gør loven mere erhvervsvenlig

18. marts 2003

Miljøforhold i årsrapporten

For større virksomheder skal der nu informeres om miljøpåvirkninger samt foranstaltninger til reduktion heraf. Kravet er særlig relevant i miljøtunge virksomheder, men også i andre virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved driften af virksomheden.

3. marts 2003

Motorkøretøjer og moms

Den momsmæssige behandling afhænger af, om motorkøretøjet anses for at være et personmotorkøretøj eller et køretøj indrettet til godstransport

2. marts 2003

Klar besked om skat

Nyt lovforslag skal give borgerne mulighed for at få et bindende svar på skattespørgsmål i løbet af en måneds tid

27. februar 2003

Skattelettelser

Regeringen har den 27. februar 2003 præsenteret sit nye skatteudspil for 2004. Skatteudspillet omfatter en forhøjelse af grænsen for mellemskat samt et såkaldt beskæftigelsesfradrag.

21. februar 2003

Ekspertbeskatning

25% skat for udenlandske eksperter og forskere

20. februar 2003

Forenklet afregning af udbytteskat

Lovændring betyder nye regler for indeholdelse

10. februar 2003

Ophørspension

Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlægningsmuligheder.

7. februar 2003

Udlejning af fast ejendom

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. Aktiviteten kan dog gøres momspligtig, hvis udlejer ønsker det.

1. februar 2003

Januar 2003

Publikation om nyheder og udviklingstendenser indenfor skatte- og afgiftsområdet

31. januar 2003

Selvangivelsen 2002

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

20. januar 2003

Begreber i årsrapporten

Publikationen forklarer en række nye og bestående begreber

20. januar 2003

Begreber i årsrapporten

Ny publikation, der forklarer en række begreber i årsrapporten

1. januar 2003

Mindsterenten 1. halvår 2003

Mindsterenten er fastsat til 3% fra 1. januar til 30. juni 2003

20. december 2002

Værdi af fri bil

Sikkerhedsudstyr kan ikke fradrages i beregningsgrundlaget

16. december 2002

Ejendomsværdiskatten

Gennemgang af reglerne for 2003

12. december 2002

Befordringssatser 2003

Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2003

10. december 2002

Personalegoder

Markante forskelle på beskatningen af personalegoder, alt efter om man er lønmodtager eller erhvervsdrivende

5. december 2002

Fri telefon

Interessant meddelelse fra Told & Skattestyrelsen om værdi af fri telefon og datakommunikation

14. november 2002

Udbytteskat

Et nyt lovforslag varsler ændringer vedrørende indeholdelse af udbytteskat

5. november 2002

Forældreudlejning

En højesteretsdom fastslår, at der er tilstrækkelig hjemmel i lovgivningen til at beskatte forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen

31. oktober 2002

Overgangsbekendtgørelsen

Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet

22. oktober 2002

Skattefrie sundhedsbehandlinger

Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser

16. oktober 2002

Overgangsregler i årsregnskabsloven

Vi venter fortsat på en overgangsbekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

7. oktober 2002

Ledelsespåtegning og ledelsesberetning

Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven

3. oktober 2002

Personalegoder

En gennemgang af reglerne

1. oktober 2002

Momsnyt

Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet

28. september 2002

Mindsterenten er nedsat til 3 procent

Den ekstraordinære nedsættelsen har virkning fra 10. oktober 2002

17. maj 2002

Momsrefusion 2001

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande for kalenderåret 2001 udløber den 30. juni 2002

15. maj 2002

Social sikring

Danmark og Sverige har indgået aftale om, at personer, der bor i Sverige, men som præsterer den væsentligste del af deres arbejdsindsats i Danmark for en dansk arbejdsgiver, kan anmode om at blive omfattet af reglerne for dansk social sikring

14. maj 2002

25%'s ekspertbeskatning

Lovforslaget om ændring af kildeskattelovens § 48 E er nu vedtaget

29. april 2002

Hjemme-pc og momsforhold

Skatteministeren har redegjort for de momsmæssige forhold ved hjemme-pc ordningen

24. april 2002

Hjemme-pc ordning

Lovforslaget om hjemme-pc ordning er vedtaget uden ændringer

23. april 2002

Polen, Portugal og Slovenien

Danmark har indgået nye dobbeltbeskatningsoverenskomster