Nyheder

22. oktober 2015

Revisionskontoret Jytte Aagesen i Uldum bliver en del af Martinsen

Med virkning fra 1. november 2015 slår Revisionskontoret Jytte Aagesen, Registreret Revisionsaktieselskab i Uldum sig sammen med Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Tørring.

Revisionskontoret Jytte Aagesen i Uldum gør i disse dage klar til at rykke teltpælene op og flytte til Tørring.

Indehaverne af Revisionskontoret Jytte Aagesen, Ib E. Nielsen og Jan Kristensen har gennem nogen tid overvejet, hvordan fremtiden skal se ud for det lokale revisionskontor. De stadig stigende krav til revisors specialviden, kvalitetssikring, medarbejderudvikling mv. tager mere og mere tid fra det primære, nemlig at assistere og rådgive revisionsvirksomhedens kunder.

Registreret revisor Jan Kristensen fra Revisionskontoret Jytte Aagesen udtaler: "Det er vores klare ambition, at fortsætte som en af lokalområdets stærkeste revisionspartnere. Ved at blive en del af Martinsen, skaber vi de bedste forudsætninger for det. Martinsen er et spændende og proaktivt revisions- og rådgivningsfirma og har et værdigrundlag og en kultur, hvor man sætter en ære i at levere engageret, kompetent og loyal service, hvilket er et rigtig godt match til Revisionskontoret Jytte Aagesen, hvor vi altid har vægtet vores kunder og medarbejdere meget højt. Samtidig bliver verden mere og mere global og internationale strømninger og regler får større betydning også for mindre erhvervsdrivende i Danmark. Det er derfor vigtigt for os, at Martinsen har internationale samarbejdspartnere og at vi kan forene disse kompetencer med fortsat at være lokale og tæt på vores kunder."

Udover at finde en samarbejdspartner, som kan håndtere de faglige udfordringer, har Ib E. Nielsen og Jan Kristensen lagt stor vægt på, at virksomhedskulturen, herunder det lokale islæt samt evnen til at håndtere alle kundetyper og -størrelser, er sammenfaldende. Disse hensyn har bevirket, at en sammenlægning med Martinsen er oplagt.

Gennem de 75 år Martinsen har eksisteret, er virksomheden vokset til at være Vejle-områdets største revisionsfirma, netop ved at udvikle sig sammen med sine kunder. Siden 2007 har Martinsen haft kontor i Tørring, og har fået et solidt fodfæste i lokalområdet. "Den position vil vi gerne videreudvikle og sammenlægning med Revisionskontoret Jytte Aagesen giver os endnu bedre mulighed for, at vi i Martinsen kan servicere vores kunder i lokalområdet med gode løsnings- og udviklingsmuligheder" udtaler Lene Brødsgaard fra Martinsen.

Sammenflytningen med Revisionskontoret Jytte Aagesen falder sammen med, at Martinsen den 1. december 2015 flytter til nye lokaler på Bredgade 29 i Tørring, hvor Sydbank tidligere havde til huse.

"Med de nye lokaler får vi de perfekte rammer om fremtidens lokale revisionskontor, og sammenflytningen af vores tilsammen 14 medarbejdere vil skabe et stærkt fagligt miljø", udtaler Lene Brødsgaard.

Udover den faglige og personalemæssige styrke, som en større organisation medfører, kommer sammenlægningen ikke til at betyde væsentlige ændringer for Revisionskontoret Jytte Aagesens kunder. Kunderne vil også fremover blive betjent af de samme medarbejdere som i dag, og Ib E. Nielsen og Jan Kristensen fortsætter begge i virksomheden og vil også fremover være deres kunders primære kontakt. Herudover får Lene Brødsgaard, statsautoriseret revisor og medindehaver af Martinsen, som i dag leder Martinsens kontor i Tørring, det overordnede faglige og ledelsesmæssige ansvar.

Martinsen beskæftiger over 200 medarbejdere, heraf 30 statsautoriserede revisorer med stærke lokale og regionale placeringer i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Tørring, Vejen, Vejle, Aarhus og Skjern. Martinsen er medlem af det landsdækkende samarbejde Revisorgruppen Danmark samt den internationale revisororganisation PrimeGlobal.