Nyheder

4. april 2012

Beskatning af vedvarende energi anlæg (VE-anlæg)

Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder i VE-anlæg (vedvarende energi), herunder solcelleanlæg og vindmøller.

Regeringen gennemførte i slutningen af 2010 en ændring i skattelovgivningen, som via attraktive skatteregler kan forøge incitamentet til at investere i et vedvarende energianlæg. Reglerne gælder for anlæg, som er tilsluttet det offentlige energinet.

I notatet (pdf filen som kan downloades ovenfor), er kort beskrevet skatte-, afgifts- samt momsregler for private parcelhusejere ved investering i anlæg til vedvarende energi – med fokus rettet på investering i solcelleanlæg.

Notatet omhandler ikke reglerne for private med blandet benyttet ejendomme, dvs. hvor dele af ejendommen anvendes til erhvervsmæssige formål. Det bemærkes dog kort, at Skatterådet i et bindende svar SKM 2011.560 SR har udtalt, at alene regnskabsmetoden og ikke den skematiske metode kan anvendes, hvis anlægget placeres på en ejendom, der anvendes til såvel private som erhvervsmæssige formål.

Notatet omhandler heller ikke sommerhuse.