Skat

Vore kunder arbejder i et samfund i konstant bevægelse. Der indgås aftaler, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og handles virksomheder i et omfang, der vidner om et godt og fremtidsorienteret erhvervsliv.

Her kan vi tilbyde vor viden på alle normale forretningsområder for vore kunder – og skulle den viden ikke slå til, har vi et godt net af kontakter inden for andre fagområder.

Skat er en af de faktorer, der påvirker såvel vor private økonomi som virksomhedens dispositioner mest. Skatterådgivning omfatter ikke blot privates og virksomheders korrekte opgørelser af skattepligtig indkomst, men også en aktiv planlægning, der såvel på kort som på lang sigt fører til skattebetalinger, der passer til virksomhedens pengestrøm og indtjeningsforløb.

Ajourført viden

Vi får løbende uddannelse om skat, og de nødvendige moderne hjælpemidler er til rådighed.

Kontakt til skatteeksperter

Ud over den ekspertise vi selv gennem uddannelse, efteruddannelse og praktisk erfaring besidder, har vi gennem RevisorGruppen Danmark løbende kontakt med flere af landets absolut førende skatterådgivningsfirmaer, hvis viden står til vore kunders disposition.

Moms og afgifter

Vi assisterer ofte vore kunder på andre skatte- og afgiftsområder, så som bo-, arve- & gaveafgift, moms, lønsumsafgift, energiafgifter mv.