Ejerskifte

Generationsskifte med succes

– erfaring og indsigt skaber tryghed i processen

I næsten 75 år har vores primære kundegruppe været mindre og mellemstore ejerledede virksomheder. De erfaringer, vi har opsamlet ad blandt andet den vej, gør, at vi har den største respekt for de mennesker, som både ejer og leder deres virksomhed.

Vi kender specielt de særlige forhold, som findes i familieejede virksomheder, når de ønsker at gennemføre eller planlægge et generationsskifte.

Status og overvejelser...

For familien er virksomheden hjerteblod, og det gør visse spørgsmål og beslutninger særlig vanskelige. Udover de økonomiske parametre, selskabskonstruktion, skat og tidsplan er der spørgsmål af mere blød karakter som f.eks. lederevner, rollefordeling, kapital osv. Mange af de beslutninger kan skabe usikkerhed og konflikter. Derfor bør man vælge rådgivning fra en partner med grundig erfaring.

Viden før plan, konstruktion og økonomi

Vi er meget bevidste omkring krav og forventninger til os som rådgiver. Derfor gør vi os meget umage med at forstå virksomhedens historie, udvikling, status og fremtidsplaner, inden vi begynder med at rådgive om de muligheder, der kunne anvendes ved generationsskiftet. Vi ved, at vores svar og anbefalinger skal tage højde for både de menneskelige og faktuelle forhold, der typisk er i en ejerledet virksomhed. Det er også det, som gør os til en oplagt partner til processen.

 

Vi afstemmer nutiden til fremtiden og kender dine særlige udfordringer som familieejet virksomhed

  • Ærlig og konstruktiv rådgivning
  • Finansiering, skat, generationsskifte osv.
  • Revision
  • Selskabskonstruktioner og strukturelle overvejelser
  • Værdiansættelse
  • Forståelse og viden om menneskelige aspekter