Udarbejdelse af årsrapport

En gang om året aflægges der en årsrapport.

Vi har det som én af vore hovedopgaver at bistå vore kunder med regnskabsaflæggelsen.

Pengeinstitutternes långivning hviler i vidt omfang på tillid til virksomhedens ledelse og dennes rådgivere – herunder det regnskabsmateriale, der ligger til grund for rådgivningen.

Martinsen er i lokalområdet kendt som et seriøst revisionsfirma, hvis produkter pengeinstitutterne og omverdenen har tillid til.