Erhvervsservice

Erhvervsservice med mange facetter

- fleksibel, kompetent og ekstra person på holdet

Vi kender udfordringerne med det daglige bogholderi. Vi tilbyder en service, hvor du får en ekstra person på holdet, som har et indgående kendskab til de opgaver og udfordringer, som optræder i en bogholderifunktion.

Vores erfaring fra mange brancher og virksomhedstyper er din garanti for, at vi kender svarene på de spørgsmål, som naturligt kommer, men vi ved også hvordan et effektivt og korrekt bogholderi kan og bør fungere, og det giver dig stor sikkerhed.

Bogføring og kontering...

Mange mindre virksomheder har ikke egen bogholderifunktion ud over, at de fører kasserapport over løbende ind- og udbetalinger samt udskriver fakturaer.

Vi er specialister i korrekt og hurtig bogføring på baggrund af de oplysninger, vi får fra vores bogføringskunder.

Ved at overlade bogføringen til os skabes der overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af perioderegnskaber.

Vi bogfører i et online bogføringssystem med mulighed for tilvalg af en eller flere enkeltopgaver, for eksempel fakturering, som kan foretages hos kunden.

Indberetning til offentlige myndigheder

Udarbejdelse af eget bogholderi kræver i dag et indgående kendskab til danske og europæiske momsregler, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, lønsumsafgift, grønne afgifter, refusionsordninger og meget andet. Indberetning af oplysninger til offentlige myndigheder kan trygt overlades til os – så vores kunder kan koncentrere sig om at drive deres virksomhed.

 

Vi afstemmer nutiden til fremtiden og tilbyder en fleksibel og meget kompetent ErhvervsService 

  • Vi er din bogholderifunktion eller vi støtter den
  • Bogføring og kontering
  • Løn- og momsregnskab
  • Indberetning til offentlige myndigheder
  • Opstart af eget bogholderi
  • IT-support på økonomisystemer
  • Stor erfaring og viden