Skat

7. september 2018

Sommerhusudlejning

Forbedrede regler på vej

5. september 2018

Beskatningsgrundlag - fri bil

Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny?

17. august 2018

Aktiesparekonto

Lovforslag på vej

7. juni 2018

Deleøkonomi

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

11. maj 2018

Skattepligt

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

7. maj 2018

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

2. maj 2018

Hvornår er en bil specialindrettet?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

30. april 2018

Ændring af skatteregler

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

12. marts 2018

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi gennemgår en række lovforslag på skatteområdet

19. december 2017

Indbetaling på aldersopsparing

Nye regler på vej

27. november 2017

Ekspertskatteordningen

Lovforslag om ændring af ordningen

24. november 2017

Restskat og overskydende skat 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling

17. november 2017

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

13. november 2017

Ændringer på skatteområdet

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

27. september 2017

Erhvervs- og iværksætterudspil

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

13. september 2017

Splitleasing

Vær opmærksom på formalitetskravene!

1. september 2017

Regeringens skatteudspil

Skattelettelser på vej?

7. juni 2017

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi giver et kort overblik over tre vedtagne lovforslag

16. maj 2017

Lovforslaget, der ikke blev til noget

Alt ved det gamle for flypendlere

28. april 2017

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Lovforslag kan rykke ved grænserne!

3. april 2017

Flypendleres befordringsfradrag

Nyt lovforslag åbner for nye muligheder

20. marts 2017

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

20. februar 2017

Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

Udbetalt kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig

19. januar 2017

Dyre biler på gule plader

En specialindrettet "luksusbil" kan være vanskelig at udeholde fra beskatning som fri bil.

13. januar 2017

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Der er fremsat lovforslag rettet mod de såkaldte 10-mandsprojekter

23. november 2016

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016

21. november 2016

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Skattepligt eller skattefrit?

5. november 2016

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

Overblik over reglerne for rentebetaling

31. oktober 2016

Nyt på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat lovforslag

24. maj 2016

Medarbejderaktier

Nye skatteregler

13. april 2016

Intet tabsfradrag, når "leverandøren" går konkurs

Ny praksis fra Skatterådet

5. april 2016

Gunstige regler for medarbejderaktier

Nyt lovforslag

3. marts 2016

Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Nye regler for "håndværkerfradrag"

1. marts 2016

Tjek årsopgørelsen for 2015!

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen

8. februar 2016

Husker du fradraget?

Fradrag for almennyttige donationer

27. januar 2016

Udlejning af andelslejlighed

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed

11. december 2015

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

Overblik over reglerne for rentebetaling

23. november 2015

Beskatning med 110 %

Ny højesteretsdom

10. november 2015

Den "nye" BoligJobordning

Her er de fradragsberettigede ydelser

3. november 2015

Hvornår er julegaven skattefri?

Visse betingelser skal overholdes

30. oktober 2015

Acontoskat - frivillig indbetaling

Indbetaling kan ske helt frem til 1. februar 2016

15. september 2015

Nye rentesatser for selskabsskat

Ny beregningsmetode

28. august 2015

BoligJobordningen er genindført

Håndværkerfradraget er tilbage!

9. juli 2015

Håndværkerfradraget genopstår

Lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen

7. juli 2015

Ændrede rentesatser for selskabsskat

Der er fremsat lovforslag

29. juni 2015

Arbejdsudleje trods entreprisekontrakt

Nye afgørelser fra Skatterådet

11. juni 2015

Elbiler skal lades op

Hvordan beskattes fri elbil?

4. juni 2015

Bidrag til valgkampen

Fradragsberettiget driftsomkostning?

3. juni 2015

Folketingsvalg 18. juni 2015

Bortfald af lovforslag

24. april 2015

Rentesatser for selskabsskat

Lovforslag om ændret beregning af rentesatser

16. april 2015

Beskatning af lejligheder i Frankrig

Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær

5. marts 2015

Årsopgørelsen for 2014

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen

2. marts 2015

Flere firmabiler til rådighed

Ingen mængderabat

16. februar 2015

Acontoskat for selskaber - 2015

Overblik over regler og muligheder

2. februar 2015

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Dokumentationskrav

28. januar 2015

Indberetning af fradrag

Husk at indtaste på TastSelv!

10. december 2014

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

Minimer rentebetaling på restskat

14. november 2014

Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Der er fremsat lovforslag

7. november 2014

Parcelhusreglen

... når huset skifter anvendelse

29. oktober 2014

Julegaver til medarbejderne

Skattefrie julegaver - uændret praksis

20. oktober 2014

Selskaber og acontoskat

Overblik over regler og muligheder

6. oktober 2014

Hvornår er man på rejse?

To idrætskvinder har været i byretten

12. september 2014

Virksomhedsordningen

Værnsreglerne er nu en realitet

29. august 2014

Nedsparingskredit og rentefradrag

Skatterådet godkender fradrag

24. juni 2014

Overgangsordning på vej

Der kan forventes lempelser i det fremsatte lovforslag om ”misbrug” af virksomhedsordningen

11. juni 2014

"Misbrug" af virksomhedsordningen

Lovforslag skal stoppe mulighed for lånefinansieret privatforbrug

3. juni 2014

Nye krav om indberetning til SKAT

Både virksomheder og personer er omfattet af nye indberetningskrav

27. maj 2014

Billigt bilkøb fra eget selskab

Landsretten giver Landsskatteretten medhold

15. maj 2014

Skatterådet ændrer praksis

Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven

7. maj 2014

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Hvordan er det med skatten?

24. april 2014

Fri bil beskatning trods "ren erhvervsmæssig anvendelse"

Højesteret statuerer beskatning af fri bil!

11. april 2014

Årsopgørelse for "mindre erhvervsdrivende"

Husk at tjekke tallene!

13. marts 2014

Arbejdsudleje - bindende svar

Der blæser mildere vinde

3. marts 2014

Udlån fra virksomhedsordningen

Ny afgørelse fra Skatterådet

24. februar 2014

Acontoskat for selskaber - 2014

Overblik over regler og muligheder

21. februar 2014

Nu kan håndværkerfradraget indberettes

Få fradraget med på årsopgørelsen!

3. februar 2014

Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

Nye regler gældende fra og med 2014

24. januar 2014

Husk fradragene!

Indberetning af fradrag til årsopgørelsen for 2013

5. januar 2014

Udenlandsk indkomst - penge tilbage fra SKAT?

En skattefri nytårsgave!

30. december 2013

Befordringsfradraget falder

2014-satserne

27. december 2013

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

Rentebetaling af restskat

4. december 2013

Rentesatser for restskat

Lovændring på vej!

22. november 2013

Mon det er arbejdsudleje?

Seneste praksis på området "arbejdsudleje"

11. november 2013

Julegaven 2013

Årets julegave til medarbejderne

31. oktober 2013

Digital indberetning til SKAT

Er du klar til digital indberetning og kommunikation?

11. oktober 2013

Selskaber - acontoskat

Indbetaling via Skattekontoen

30. september 2013

Specialindrettede gulpladebiler og skat

Er tømrerens gulpladebil specialindrettet?

3. september 2013

Skattekontoen er klar

Se mere i TastSelv Erhverv

27. august 2013

De fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Hvad er konsekvenserne af de forkerte vurderinger?

21. august 2013

Skattekonto

I løbet af august måned får alle virksomheder en konto hos SKAT

5. august 2013

Højesteret stadfæster praksis

Private udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

28. juni 2013

Permanent outsourcing

Ny afgørelse fra Skatterådet

17. juni 2013

Udlejning af bolig til hovedaktionærs tidligere ægtefælle

Ny dom fra Østre Landsret

16. maj 2013

Køb af bil fra eget selskab

Byretsdom giver grønt lys til hovedanpartshavers køb af billig bil fra eget selskab

25. april 2013

BoligJobordningen

Håndværkerfradraget genindføres

22. april 2013

Forskudsopgørelser og nye skattekort

Husk at tjekke SKAT's forslag!

5. april 2013

Arbejdsudleje

Hvornår er arbejdet en integreret del af den danske virksomhed?

12. marts 2013

Arbejdsudleje og rejsereglerne

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

28. februar 2013

Vækstplan DK

Lovændringer på skatte- og afgiftsområdet

15. februar 2013

Sælgerpantebrev sidestillet med aktionærlån

Aktuel afgørelse fra Skatterådet

8. februar 2013

Ordinær acontoskat for selskaber

Overblik over regler og muligheder

28. januar 2013

Exitbeskatning af aktier

De danske regler strider mod EU-retten

14. januar 2013

Opmagasineret bil

Undgå beskatning af fri bil

7. januar 2013

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

Ingen beskatning af værdi af fri bil