Revision & regnskab

13. juli 2016

Bliver kapitalejerlån lovlige?

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

21. maj 2015

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget nye regnskabsregler

26. januar 2015

Elektronisk regnskabsmateriale

Reglerne for opbevaring i udlandet lempes

20. januar 2014

Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen

7. juni 2013

Årsrapport på engelsk

Lovforslag på vej

8. april 2013

Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Bliver Erhvervsstyrelsens praksis justeret?

11. januar 2013

Ændring af selskabsloven på vej

Erhvervsstyrelsen sender forslag i høring

11. december 2012

Revision i mindre virksomheder

Lempelse af revisionspligten

22. maj 2012

Indsendelse af årsrapport

Tiden nærmer sig!

2. maj 2012

Revisorerklæringen

Supplerende oplysninger - er der op og ned på den slags?