Moms & afgifter

18. juni 2018

Større godtgørelse af elafgift af elforbrug

Med virkning tilbage fra den 1. maj 2018 kan virksomheder opnå en større godtgørelse af elafgift af elforbrug til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling.

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort elafgift til procesformål på følgende betingelser:

  • energien skal være forbrugt af virksomheden
  • momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget
  • energien må ikke være anvendt til motorbrændstof
  • energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling.

Satsen for godtgørelse øges fra  50,70 øre pr. kWh  til 65,70 øre pr. kWh

Liberale erhverv (advokater, arkitekter, bureauer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer, rådgivende ingeniører) kan ikke få godtgjort elafgift.

Alle momsregistrerede virksomheder, herunder også liberale erhverv, kan få godtgjort en del af deres forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling (aircondition). Det er som udgangspunkt en betingelse, at der sker særskilt måling af elforbruget, således at elforbruget til proces kan adskilles fra forbruget til opvarmning og komfortkøling m.v.

For løbende leverancer, hvor afregningsperioden er påbegyndt inden den 1. maj og afsluttes efter den 1. maj, sker en forholdsmæssig forhøjelse af godtgørelsen.