Moms & afgifter

18. juni 2018

Større godtgørelse af elafgift af elforbrug

Med virkning tilbage fra den 1. maj 2018 kan virksomheder opnå en større godtgørelse af elafgift af elforbrug til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling.

26. marts 2018

Omstrukturering og moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

19. marts 2018

Momspligt?

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

15. marts 2018

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

30. marts 2017

Lavere afgift ved generationsskifte

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter

22. februar 2017

Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

SKAT har fokus på de såkaldte salgsfremmende tiltag

30. maj 2016

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

Landsskatteretten underkender SKAT's hidtidige praksis

26. maj 2016

Undgå dansk registreringsafgift

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyde afgiftsfritagelse

7. april 2016

Elafgift

Skærpede fakturakrav som betingelse for godtgørelse af elafgift

15. juni 2015

Salg af ejendomsselskab

Momsfri formidling ved salg af aktier i ejendomsselskab

7. januar 2015

Nye moms- og afgiftsregler

Fra den 1. januar 2015 gælder en række nye regler

1. december 2014

Efteropkrævning af moms

SKAT har ændret praksis

1. april 2014

Momsfri virksomhedsoverdragelse

Handel med byggegrunde og nye bygninger

11. marts 2014

Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

SKAT udsender meddelelse om betalingsgebyrer

27. februar 2014

Elektroniske tjenesteydelser

Nye momsregler med virkning fra 1. januar 2015

17. januar 2014

Omvendt betalingspligt

Nyt regelsæt fra 1. juli 2014

18. december 2013

Moms- og afgiftsregler ændres

Virkning fra 1. januar 2014

28. november 2013

Godtgørelse af el- og energispareafgift

Nyt vedrørende godtgørelse af energispareafgift

5. november 2013

Forlængede kredittider på moms

Både fordele og ulemper ved de nye regler

15. oktober 2013

Tilbagebetaling af energiafgifter

Behov for fremskyndet tilbagebetaling fra den 1. januar 2014?

24. september 2013

Moms af tab på debitorer

Hvornår er der fradragsret for moms af tab på debitorer?

2. juli 2013

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg

Udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering

20. juni 2013

Momspligt i foreninger og organisationer

Mulighed for at undgå afregning af moms

13. juni 2013

Momsfradrag for udgifter til bespisning

Landsskatteretten ændrer SKATs hidtidige praksis

16. april 2013

Lønsumsafgift for finansielle virksomheder

Ændrede regler pr. 1. marts 2013

26. marts 2013

Metalskrot og moms

Omvendt betalingspligt (reverse charge)

5. marts 2013

Udlæg og moms

Momslovens udlægsregel skal bruges rigtigt

4. februar 2013

Nyt styresignal fra SKAT

Momsfritaget salg af varer overtaget som ufyldestgjort panthaver mv.

17. januar 2013

Energiafgift - airconditionanlæg

Lempede regler giver større mulighed for godtgørelse af afgifter